DHDLogistics

Thương mại xuất nhập khẩu

Xuất nhập khẩu là một trong những nghành trọng điểm trong hoạt động kinh tế của một quốc gia. Một...

READ MORE

Hàng tiểu ngạch phi mậu dịch

Hàng tiểu ngạch hoặc có tên gọi khác là hàng phi mậu dịch, hàng xách tay, hàng bao thuế,… có...

READ MORE

Hàng quá cảnh

Vận chuyển hàng quá cảnh là gì? Quá cảnh hàng hóa là việc vận chuyển hàng hóa thuộc sở hữu...

READ MORE

Hàng quá tải quá khổ

Hàng quá khổ quá tải !? Hàng siêu trường siêu trọng là các mặt hàng không đặt vừa trong container...

READ MORE

Hàng dự án

Hàng dự án là gì? Hàng dự án là mặt hàng đặc thù với yêu cầu khắt khe về tính...

READ MORE
Dịch vụ kho bãi

Dịch vụ kho bãi

Hiện nay, kho bãi không chỉ là nơi để lưu giữ hàng hóa mà còn là yếu tố quan trọng...

READ MORE
Vận chuyển hàng nguy hiểm

Vận chuyển và làm TTHQ hàng nguy hiểm

Ngoài những mặt hàng phố thông, một số loại mặt hàng được list vào danh sách hàng nguy hiểm, ví...

READ MORE
vận chuyển hàng khó

Vận chuyển và làm TTHQ hàng khó

Ngoài những mặt hàng phố thông thì có một số mặt hàng nằm trong danh sách hàng khó vận chuyển...

READ MORE

Xuất khẩu ủy thác

XUẤT KHẨU UỶ THÁC HÀNG HOÁ Xuất khẩu hàng hóa là một trong những ngành công nghiệp thế mạnh của...

READ MORE
Nhập khẩu hàng hóa

Nhập khẩu uỷ thác

NHẬP KHẨU UỶ THÁC  Trong những năm gần đây, cán cân thương mại Việt Nam có sự tăng trưởng vượt...

READ MORE

0967 783 698

error: Content is protected !!