Tuyển dụng

Tuyển dụng nhận sự nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng cao, cùng với sự phát triển lớn mạnh của DHD Logistics. Nhân viên kinh doanh, vận hành, order, Marketing,…