Tuyển dụng

Tuyển dụng nhận sự nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng cao, cùng với sự phát triển lớn mạnh của DHD. Nhân viên kinh doanh, vận hành, order, Marketing,…