Dịch vụ gửi hàng từ Việt Nam sang Trung Quốc Nhanh – Rẻ

Những năm gần đây các doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu hàng sang Trung Quốc đa dạng các mặt hàng. Nhu cầu tìm kiếm dịch vụ gửi hàng đi Trung Quốc cho người thân bạn bè ngày càng nhiều. Dịch vụ vận chuyển hàng đi trung quốc giá rẻ dành cho cá nhân, doanh nghiệp liên hệ ngay tới DHD Logistics. Gửi hàng sang Trung Quốc một cách nhanh chóng, tiết kiệm chi phí, làm việc uy tín có trách nhiệm.

Bảng giá gửi hàng từ Việt Nam đi Trung Quốc

Bảng giá vận chuyển hàng sang Trung Quốc trọn gói

Bảng giá vận chuyển hàng từ Hà Nội đi Trung Quốc

BẢNG GIÁ VẬN CHUYỂN HÀNG TỪ HÀ NỘI SANG TRUNG QUỐC (TRỌN GÓI)

TỔNG TRỌNG LƯỢNG

HÀ NỘI

  QUẢNG ĐÔNG
QUẢNG TÂY 

 CÁC TỈNH KHÁC

THỜI GIAN

2-3 Ngày

5-7 Ngày

3-4 Ngày

7-9 Ngày

1Kg

500.000đ

375.000đ

520.000đ

395.000đ

1,5Kg

498.000đ

373.000đ

518.000đ

393.000đ

2Kg

495.000đ

370.000đ

515.000đ

390.000đ

2,5Kg

492.000đ

367.000đ

512.000đ

387.000đ

3Kg

490.000đ

365.000đ

510.000đ

385.000đ

3,5Kg

488.000đ

363.000đ

508.000đ

383.000đ

4Kg

485.000đ

360.000đ

505.000đ

380.000đ

4,5Kg

482.000đ

357.000đ

502.000đ

377.000đ

5Kg

480.000đ

355.000đ

500.000đ

375.000đ

5,5Kg

478.000đ

354.000đ

498.000đ

373.000đ

6Kg

495.000đ

370.000đ

515.000đ

390.000đ

6,5Kg

492.000đ

367.000đ

512.000đ

387.000đ

7Kg

490.000đ

365.000đ

510.000đ

385.000đ

7,5Kg

488.000đ

363.000đ

508.000đ

383.000đ

8Kg

485.000đ

360.000đ

505.000đ

380.000đ

8,5Kg

482.000đ

357.000đ

502.000đ

377.000đ

9Kg

480.000đ

355.000đ

500.000đ

 375.000đ

9,5Kg

478.000đ

353.000đ

498.000đ

373.000đ

10Kg

475.000đ

350.000đ

495.000đ

370.000đ

10,5Kg

472.000đ

347.000đ

492.000đ

367.000đ

11Kg+

470.000đ

345.000đ

490.000đ

365.000đ

21Kg+

465.000đ

340.000đ

485.000đ

360.000đ

45Kg+

460.000đ

335.000đ

480.000đ

355.000đ

101Kg+

410.000đ

LIÊN HỆ

430.000đ

LIÊN HỆ

201Kg+

390.000đ

LIÊN HỆ

410.000đ

LIÊN HỆ

301Kg+

370.000đ

LIÊN HỆ

390.000đ

LIÊN HỆ

500Kg+

350.000đ

LIÊN HỆ

370.000đ

LIÊN HỆ

- Báo giá trên trọn gói đầu nhận đã bao gồm phí phát hàng lần 1. 

- Đối với những mặt hàng cồng kềnh áp dụng công thức tính: Chiều dài * chiều rộng * chiều cao / 5000 = Cân nặng đơn hàng. - Trọng lượng hàng vượt quá 50kg/kiện hoặc chiều dài một cạnh vượt quá 120cm hoặc giá trị hàng vượt quá 20 usd/kg => thu thêm 20% phí thông quan.

Bảng giá vận chuyển hàng từ HCM đi Trung Quốc

BẢNG GIÁ VẬN CHUYỂN HÀNG TỪ TPHCM SANG TRUNG QUỐC (TRỌN GÓI)

TỔNG TRỌNG LƯỢNG

HỒ CHÍ MINH

QUẢNG ĐÔNG
QUẢNG TÂY 

CÁC TỈNH KHÁC

THỜI GIAN

2-3 Ngày

5-7 Ngày

3-4 Ngày

7-9 Ngày

1Kg

530.000đ

480.000đ

540.000đ

560.000đ

1,5Kg

528.000đ

 478.000đ

538.000đ

558.000đ

2Kg

525.000đ

475.000đ

535.000đ

555.000đ

2,5Kg

522.000đ

472.000đ

532.000đ

552.000đ

3Kg

520.000đ

470.000đ

530.000đ

550.000đ

3,5Kg

518.000đ

468.000đ

528.000đ

548.000đ

4Kg

515.000đ

465.000đ

525.000đ

545.000đ

4,5Kg

512.000đ

462.000đ

522.000đ

542.000đ

5Kg

510.000đ

460.000đ

520.000đ

540.000đ

5,5Kg

508.000đ

458.000đ

518.000đ

538.000đ

6Kg

525.000đ

475.000đ

535.000đ

555.000đ

6,5Kg

522.000đ

472.000đ

532.000đ

552.000đ

7Kg

520.000đ

470.000đ

530.000đ

550.000đ

7,5Kg

518.000đ

468.000đ

528.000đ

548.000đ

8Kg

515.000đ

465.000đ

525.000đ

545.000đ

8,5Kg

512.000đ

462.000đ

522.000đ

542.000đ

9Kg

510.000đ

460.000đ

520.000đ

540.000đ

9,5Kg

508.000đ

458.000đ

518.000đ

538.000đ

10Kg

505.000đ

455.000đ

515.000đ

535.000đ

10,5Kg

502.000đ

452.000đ

512.000đ

532.000đ

11Kg+

500.000đ

450.000đ

510.000đ

530.000đ

21Kg+

495.000đ

445.000đ

505.000đ

525.000đ

45Kg+

490.000đ

440.000đ

500.000đ

520.000đ

101Kg+

440.000đ

LIÊN HỆ

  450.000đ

LIÊN HỆ

201Kg+

420.000đ

LIÊN HỆ

430.000đ

LIÊN HỆ

301Kg+

400.000đ

LIÊN HỆ

410.000đ

LIÊN HỆ

500Kg+

380.000đ

LIÊN HỆ

390.000đ

LIÊN HỆ

- Báo giá trên trọn gói đầu nhận đã bao gồm phí phát hàng lần 1. 

- Đối với những mặt hàng cồng kềnh áp dụng công thức tính: Chiều dài * chiều rộng * chiều cao / 5000 = Cân nặng đơn hàng. - Trọng lượng hàng vượt quá 50kg/kiện hoặc chiều dài một cạnh vượt quá 120cm hoặc giá trị hàng vượt quá 20 usd/kg => thu thêm 20% phí thông quan.

Bảng giá vận chuyển hàng thời trang đi Trung Quốc

BẢNG GIÁ VẬN CHUYỂN HÀNG THỜI TRANG ĐI TRUNG QUỐC (TRỌN GÓI)

TỔNG TRỌNG LƯỢNG

HÀNG THỜI TRANG

HÀ NỘI

HỒ CHÍ MINH

 QUẢNG ĐÔNG
QUẢNG
TÂY 

 CÁC
TỈNH
KHÁC

 QUẢNG ĐÔNG
QUẢNG
TÂY 

 CÁC
TỈNH
KHÁC

THỜI GIAN

10-15 Ngày 

15-20 Ngày 

15-20 Ngày

20-25 Ngày 

1Kg

 270.000đ

290.000đ

290.000đ

310.000đ

1,5Kg

270.000đ

290.000đ

290.000đ

310.000đ

2Kg

270.000đ

290.000đ

290.000đ

310.000đ

2,5Kg

270.000đ

290.000đ

290.000đ

310.000đ

3Kg

270.000đ

290.000đ

290.000đ

310.000đ

3,5Kg

270.000đ

290.000đ

290.000đ

310.000đ

4Kg

270.000đ

290.000đ

290.000đ

310.000đ

4,5Kg

270.000đ

290.000đ

290.000đ

310.000đ

5Kg

270.000đ

290.000đ

290.000đ

310.000đ

5,5Kg

270.000đ

290.000đ

290.000đ

310.000đ

6Kg

265.000đ

280.000đ

285.000đ

305.000đ

6,5Kg

265.000đ

280.000đ

285.000đ

305.000đ

7Kg

265.000đ

280.000đ

285.000đ

305.000đ

7,5Kg

265.000đ

280.000đ

285.000đ

 305.000đ

8Kg

265.000đ

280.000đ

285.000đ

305.000đ

8,5Kg

265.000đ

280.000đ

285.000đ

305.000đ

9Kg

265.000đ

290.000đ

290.000đ

310.000đ

9,5Kg

265.000đ

290.000đ

290.000đ

310.000đ

10Kg

260.000đ

280.000đ

280.000đ

300.000đ

10,5Kg

260.000đ

280.000đ

280.000đ

300.000đ

11Kg+

260.000đ

280.000đ

280.000đ

300.000đ

21Kg+

260.000đ

280.000đ

280.000đ

300.000đ

45Kg+

260.000đ

280.000đ

280.000đ

300.000đ

101Kg+

LIÊN HỆ

LIÊN HỆ

LIÊN HỆ

LIÊN HỆ

201Kg+

LIÊN HỆ

LIÊN HỆ

LIÊN HỆ

LIÊN HỆ

301Kg+

LIÊN HỆ

LIÊN HỆ

LIÊN HỆ

LIÊN HỆ

500Kg+

LIÊN HỆ

LIÊN HỆ

LIÊN HỆ

LIÊN HỆ

- Báo giá trên trọn gói đầu nhận đã bao gồm phí phát hàng lần 1. 

- Đối với những mặt hàng cồng kềnh áp dụng công thức tính: Chiều dài * chiều rộng * chiều cao / 5000 = Cân nặng đơn hàng. - Trọng lượng hàng vượt quá 50kg/kiện hoặc chiều dài một cạnh vượt quá 120cm hoặc giá trị hàng vượt quá 20 usd/kg => thu thêm 20% phí thông quan.

Ghi chú: Bảo hiểm hàng hóa = 5% giá trị hàng, khách hàng không mua bảo hiểm nếu xảy ra rủi ro đền bù 3 lần cước vận chuyển.

Sau 24H giao hàng, DHD Logistics miễn toàn bộ trách nhiệm liên quan tới quá trình vận chuyển hàng hóa, bao gồm: hỏng hóc, thất lạc, thiếu sót, bóp méo,…

Bảng giá vận chuyển hàng đi Trung Quốc ưu đãi

BẢNG GIÁ VẬN CHUYỂN HÀNG ĐI TRUNG QUỐC

TỔNG TRỌNG LƯỢNG

HÀ NỘI

HỒ CHÍ MINH

  QUẢNG ĐÔNG
QUẢNG TÂY 

 CÁC TỈNH KHÁC

QUẢNG ĐÔNG
QUẢNG TÂY 

CÁC TỈNH KHÁC

THỜI GIAN

6-7 Ngày

7-10 Ngày

7-10 Ngày

10-12 Ngày

1Kg

575.000đ

625.000đ

655.500đ

712.500đ

1,5Kg

573.000đ

623.000đ

653.200đ

710.200đ

2Kg

395.000đ

  445.000đ

450.300đ

507.300đ

2,5Kg

393.000đ

  443.000đ

448.020đ

505.020đ

3Kg

315.000đ

 365.000đ

359.100đ

416.100đ

3,5Kg

313.000đ

363.000đ

356.820đ

413.820đ

4Kg

295.000đ

345.000đ

336.300đ

393.300đ

4,5Kg

293.000đ

343.000đ

334.020đ

391.000đ

5Kg

275.000đ

325.000đ

313.500đ

370.500đ

5,5Kg

273.000đ

323.000đ

311.200đ

368.200đ

6Kg

265.000d

315.000đ

302.100đ

359.100đ

6,5Kg

263.000đ

313.000đ

299.800đ

356.800đ

7Kg

255.000đ

305.000d

290.700đ

347.700đ

7,5Kg

253.000đ

303.000đ

288.400đ

345.400đ

8Kg

245.000đ

295.000đ

279.300đ

336.300đ

8,5Kg

243.000đ

293.000đ

277.000đ

334.020đ

9Kg

235.000đ

285.000đ

267.900đ

324.000đ

9,5Kg

 233.000đ

283.000đ

265.600đ

322.600đ

10Kg

225.000đ

275.000đ

256.500đ

313.500đ

10,5Kg

223.000đ

273.00đ

254.220đ

311.220đ

11Kg+

215.000đ

265.000đ

245.100đ

302.100đ

21Kg+

205.000đ

255.000đ

233.700đ

290.700đ

45Kg+

195.000đ

245.000đ

222.300đ

279.300đ

101Kg+

  LIÊN HỆ

LIÊN HỆ

LIÊN HỆ

LIÊN HỆ

201Kg+

 LIÊN HỆ

LIÊN HỆ

LIÊN HỆ

LIÊN HỆ

301Kg+

  LIÊN HỆ

LIÊN HỆ

LIÊN HỆ

LIÊN HỆ

501Kg+

  LIÊN HỆ

LIÊN HỆ

LIÊN HỆ

LIÊN HỆ

- Báo giá trên trọn gói đầu nhận đã bao gồm phí phát hàng lần 1. 

- Đối với những mặt hàng cồng kềnh áp dụng công thức tính: Chiều dài * chiều rộng * chiều cao / 5000 = Cân nặng đơn hàng. 

- Trọng lượng hàng vượt quá 50kg/kiện hoặc chiều dài một cạnh vượt quá 120cm hoặc giá trị hàng vượt quá 20 usd/kg => thu thêm 20% phí thông quan.

Ghi chú: Bảng giá vận chuyển hàng được cập nhập theo từng thời điểm.

Công thức tính trọng lượng: Dài x rộng x cao (cm)/5000. Nếu khối lượng thực tế nặng hơn trọng lượng quy đổi thì tính theo khối lượng.

Thời gian vận chuyển hàng từ Việt Nam sang Trung Quốc dao động từ 5 – 12 ngày.

Bảng giá vận chuyển hàng đường biển đi Trung Quốc

Bảng giá cước vận chuyển Hải Phòng đi Trung Quốc đường biển

CẢNG

≤ 3 CBM

≤ 5 CBM

≤ 10 CBM

≤ 15 CBM

SHENZHEN

30USD

20USD

20USD

20USD

SHANGHAI

16USD

12USD

10USD

10USD

HONG KONG

20USD

18USD

16USD

14USD

FUZHOU

35USD

30USD

27USD

25USD

NANJING

40USD

35USD

32USD

30USD

NINGBO

20USD

15USD

12USD

10USD

QINGDAO

20USD

15USD

12USD

10USD

XIAMEN

35USD

30USD

27USD

25USD

XINGANG

30USD

25USD

22USD

20USD

HUANGPU

55USD

50USD

47USD

45USD

ZHUHAI

75USD

70USD

67USD

65USD

SHANTOU

90USD

85USD

82USD

80USD

RONGQI

80USD

75USD

72USD

70USD

ZHONGSHAN

75USD

70USD

67USD

65USD

JIANGMEN

60USD

55USD

52USD

50USD

LIANHUASHAN

70USD

65USD

62USD

60USD

DAILIAN

35USD

30USD

27USD

25USD

POL LOCAL
THC/CFS/LSS: 20/20/20 USD/CBM
FUMI: 20USD/SET (IF ANY)
AFR: 20USD/SET (FOR SHANGHAI)
GRI: 15USD/CBM

Bảng giá cước vận chuyển Cát Lái đi Trung Quốc đường biển

CẢNG

≤ 3 CBM

≤ 5 CBM

≤ 10 CBM

≤ 15 CBM

SHENZHEN

18USD

15USD

14USD

10USD

SHANGHAI

15USD

12USD

10USD

10USD

HONG KONG

20USD

18USD

16USD

14USD

FUZHOU

30USD

25USD

22USD

19USD

NANJING

35USD

35USD

27USD

24USD

NINGBO

25USD

20USD

17USD

14USD

QINGDAO

25USD

25USD

17USD

14USD

XIAMEN

30USD

25USD

22USD

19USD

XINGANG

35USD

30USD

27USD

24USD

HUANGPU

60USD

55USD

53USD

48USD

ZHUHAI

80USD

70USD

72USD

69USD

SHANTOU

95USD

90USD

87USD

84USD

RONGQI

85USD

80USD

77USD

74USD

ZHONGSHAN

70USD

65USD

62USD

59USD

JIANGMEN

65USD

60USD

57USD

54USD

LIANHUASHAN

75USD

70USD

65USD

64USD

DAILIAN

40USD

35USD

32USD

29USD

POL LOCAL
THC/CFS/LSS: 20/20/20 USD/CBM
FUMI: 20$/SET (IF ANY)
AFR: 20USD/SET (FOR SHANGHAI)
EBS: 10USD/CBM
RR: 20USD/CBM

Hàng hóa nhận vận chuyển từ Việt Nam sang Trung Quốc

Nhằm đáp ứng nhu cầu gửi đồ từ Việt Nam sang Trung Quốc đang ngày càng cao của quý khách hàng DHD logistics cho ra đời dịch vụ vận chuyển hàng Việt Nam sang Trung Quốc. Ngoài các mặt hàng như: Chất nổ, súng đạn, ma túy, chất kích thích, các loại mặt hàng cấm, chúng tôi nhận vận chuyển mọi mặt hàng không hạn chế số lượng bao gồm:

– Các mặt hàng thời trang: Quần áo, giày dép, túi xách…

– Đồ dùng cá nhân cần gửi đi Trung Quốc: Đồ dùng sinh viên, quần áo, bàn ghế,…

– Các loại mỹ phẩm, phụ kiện làm đẹp: Các loại kem dưỡng, kem trắng da, mặt hàng nails, đồ make up,…

– Các loại chứng từ, hồ sơ, giấy tờ, tài liệu, hồ sơ – tài liệu khác,…

– Mặt hàng công nghệ: Điện thoại, laptop, máy tính, máy ảnh, máy quay phim, phụ kiện đi kèm…

– Các mặt hàng gia dụng: Xoong nồi, chảo, giá đỡ, dao, mài, thớt, kéo…

– Những mặt hàng nông sản, thủy sản: Cá, tôm, vải, gạo, lúa mạch, cốm, bún, miến, chè xanh – trà,

Và nhiều mặt hàng khác…

vận chuyển hàng từ việt nam sang trung quốc
Dịch vụ gửi hàng từ Việt Nam sang Trung Quốc đa dạng các loại hàng hóa

Để gửi đồ từ Việt Nam đi Trung Quốc quý khách có 2 cách:

  • Thứ nhất, Khách hàng trực tiếp đem hàng hóa đến kho của DHD logistics tại Hà Nội.
  • Thứ hai, Phía Công ty DHD Logistics cử nhân viên qua lấy hàng theo yêu cầu (trong phạm vi Hà Nội).

Gửi hàng từ Việt Nam sang Trung Quốc cần thủ tục gì?

Để vận chuyển hàng hóa từ Việt Nam sang Trung Quốc cần đảm bảo đầy đủ các loại giấy tờ cần thiết và thông tin về hàng hoá, địa chỉ giao nhận. Cùng tìm hiểu cụ thể dưới đây:

Giấy tờ và thủ tục cần có khi gửi hàng đi Trung Quốc

Hoá đơn thương mại (Invoice): Đây là chứng từ thanh toán giữa bên mua và bên bán do hải quan yêu cầu khi làm thủ tục xuất khẩu hàng hóa đi Trung Quốc. Hoá đơn thương mại giúp bên mua nắm rõ được số tiền cần thanh toán khi nhập hàng. Hóa đơn thương mại là chứng từ quan trọng khi xuất khẩu hàng hóa đi Trung Quốc được sử dụng để thanh toán, tính thuế nhập khẩu và tính tiền bảo hiểm.

Vận đơn (BOL): Dựa vào vận đơn bên mua có thể tra cứu thông tin hàng hóa gửi đi Trung Quốc nhanh chóng. Bản sao vận đơn được chuyển tới bên mua để sắp xếp thời gian nhận hàng có thêm bản sao thứ 3 dành cho bên vận chuyển.

Tài liệu kiểm soát hàng hoá (CCD): Là bản kê khai danh sách nội dung tuyến gửi hàng do bên vận chuyển chuẩn bị. Gồm những thông tin về bên bán và thông tin gửi hàng quốc tế do CBSA giám sát.

Tờ khai xuất khẩu của người gửi hàng (SED): Đối với các mặt hàng xuất khẩu từ Việt Nam trong mục kiểm soát, sẽ cần loại giấy tờ này khi làm thủ tục thông quan hàng hóa sang Trung Quốc.

Thông tin cung cấp khi gửi hàng từ Việt Nam đi Trung Quốc

  • Thông tin của người mua tại Trung Quốc gồm (họ tên, địa chỉ cụ thể và số điện thoại liên hệ).
  • Thông tin khai báo hàng: Số lượng hàng hoá, gồm những mặt hàng gì (hàng dễ vỡ, hàng có giá trị cao, hàng điện tử, hoá chất…)
  • Thông tin người gửi: Địa chỉ nhà, số điện thoại liên hệ. Trong trường hợp giao hàng không thành công, bên vận chuyển sẽ liên hệ người bán tới nhận hàng.

Dịch vụ gửi hàng từ Việt Nam sang Trung Quốc của DHD logistics

DHD logistics đang đẩy mạnh cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng từ Việt Nam sang Trung Quốc và ngược lại. Chúng tôi tự tin khẳng định chất lượng dịch vụ làm hài lòng tất cả các khách hàng, dù khách hàng khó tính nhất. DHD logistics nhận vận chuyển đa dạng các loại hàng hóa, không giới hạn số lượng hàng vận chuyển. Miễn là hàng hợp pháp, chúng tôi nhận vận chuyển hàng hóa sang Trung Quốc từ vài kg đến vài chục tấn.

  • Thủ tục đơn giản, không yêu cầu giấy tờ rườm rà gây mất thời gian cho khách hàng.
  • Cam kết đảm bảo giá cước gửi hàng đi trung quốc rẻ nhất thị trường. Khách hàng cần chuyển số lượng càng nhiều, càng được ưu tiên về giá cước.
  • Hỗ trợ khai báo hải quan, quý khách không phải chi trả chi phí cho dịch vụ này.
  • Hỗ trợ khách hàng tận tình trong suốt quá trình vận chuyển hàng vận chuyển sang Trung Quốc. Đặc biệt DHD logistics có các gói bảo hiểm vận chuyển cho đơn hàng của quý khách. Trường hợp xảy ra sơ suất, gây hư hỏng, thất lạc của quý khách, chúng tôi cam kết đền bù 100% giá trị đơn hàng. Với gói bảo hiểm này, khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm khi gửi hàng sang Trung Quốc.
  • Hỗ trợ gửi đồ từ Việt Nam sang Trung Quốc đến Phúc Kiến, Quảng Đông, Hải Nam, Hà Bắc, Hà Nam, Giang Tây, Vân Nam, Nam Kinh, Thẩm Dương, Quảng Châu, Hàng Châu, Phúc Châu, Thẩm Quyến, Bằng Tường Trung Quốc,…

Tùy vào mặt hàng hay yêu cầu của quý khách, chúng tôi có thể vận chuyển bằng đường bộ, đường biển, đường hàng không. Nếu quý khách còn băn khoăn về dịch vụ thì có thể liên hệ qua số Hotline: 0973996659 sẽ hỗ trợ tư vấn.

vận chuyển hàng hóa sang trung quốc
Dịch vụ gửi hàng từ Việt Nam sang Trung Quốc đảm bảo an toàn chi phí thấp nhất

Quy trình vận chuyển hàng từ Việt Nam đi Trung Quốc

Quy trình vận chuyển hàng đi Trung Quốc tại DHD Logistics cực kỳ đơn giản, thuận tiện cho khách hàng. Vận chuyển hàng luôn đảm bảo thời gian nhận hàng, hàng hóa an toàn. Để sử dụng dịch vụ gửi hàng đi Trung Quốc, quý khách cần thực hiện theo các bước:

Bước 1: Tiếp nhận thông tin gửi hàng đi Trung Quốc

Nhận cuộc gọi, tin nhắn, thông tin cần chuyển hàng từ khách hàng. Để được tư vấn nhanh vui lòng liên hệ Hotline 097 399 6659. Chúng tôi sẽ tư vấn rõ về mọi thủ tục cần có, đưa ra thời gian và giá cả phù hợp.

Bước 2: Báo giá cho khách hàng đúng theo nhu cầu

Dựa vào nhu cầu của khách hàng về loại mặt hàng, số lượng hàng, kích thước, trọng lượng,.. mà DHD Logistics sẽ tư vấn phù hợp.

Bước 3: Nhận đơn hàng

Kiểm tra kiểm đếm lại và phân loại hàng hóa đúng như thỏa thuận trong hợp đồng. DHD Logistics nhận hàng về kho tại Hà Nội hoặc TpHCM, để xếp xe đi Trung Quốc.

Bước 4: Đóng gói hàng hóa

Đóng gói cẩn thận đảm bảo an toàn trong suốt quá trình vận chuyển đến tay người nhận. Cụ thể bọc xốp cho các loại hàng dễ vỡ, hút chân không với các loại thực phẩm, đóng thùng…

Bước 5: Gửi hàng đi Trung Quốc

Khách hàng được theo dõi lộ trình vận chuyển của đơn hàng trực tiếp ở tài khoản trên Website dhdlogistics.com

Bước 6: Giao hàng và hoàn thành

Đội ngũ nhân sự của Chúng tôi luôn hỗ trợ 24/7, thông báo trước cho người nhận hàng. Người nhận hàng kiểm tra lại hàng, xác nhận đã nhận hàng kết thúc quy trình.

Trên đây là toàn bộ thông tin về dịch vụ chuyển hàng đi Trung Quốc tại DHD Logistics. Nếu có bất cứ thắc mắc nào, quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp DHD Logistics để được tư vấn thêm. Mỗi khách hàng tin tưởng sử dụng dịch vụ góp phần cho sự thành công của Chúng tôi !

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ DHD LOGISTICS

Fanpage: DHD Logistics

Hotline: 0973996659

Email: cskh.dhdlogistics@gmail.com

Website: https://dhdlogistics.com/

VP Hà Nội: Số 28 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

VP HCM: 791/24 Trần Xuân Soạn, Tân Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh.