Phân biệt kho bảo thuế, kho ngoại quan, kho CFS

Trong hoạt động Xuất nhập khẩu, Logistics kho bảo thuế, kho ngoại quan và kho CFS là các loại kho phổ biến. Được nhiều doanh nghiệp, chủ hàng quan tâm khi có hàng hóa chuẩn bị xuất khẩu hay nhập khẩu. DHD Logistics sẽ cung cấp cho khách hàng những thông tin và sự khác biệt của ba loại kho này qua bài viết dưới đây.

kho bãi trong xuất nhập khẩu

Kho bảo thuế

Khái niệm

Kho bảo thuế được thành lập bởi các doanh nghiệp có hoạt động sản xuất sản phẩm xuất khẩu mạnh. Kho bảo thuế là kho chứa các vật tư, nguyên liệu đã được làm thủ tục thông quan nhập khẩu không cần phải đóng thuế để phục vụ cho hoạt động sản xuất của công ty.

Hàng hóa lưu trữ

 • Đa dạng hàng hóa là các nguyên vật liệu phục vụ cho hoạt động sản xuất của doanh nghiệp.
 • Hàng hóa đã hoàn tất thủ tục thông quan nhập khẩu nhưng không phải đóng thuế.

Thời hạn lưu trữ hàng hóa

Kho này thuộc sở hữu của chủ doanh nghiệp, thì không có được tính thời gian thuê kho. Tuy nhiên, hàng hóa được lưu trữ tại kho không được quá 12 tháng, trường hợp được gia hạn thời gian nếu có lý do chính đáng và được Tổng cục trưởng Cục hải quan chấp thuận. Thời gian gia hạn sẽ phụ thuộc vào nhu cầu sản xuất của doanh nghiệp.

Hoạt động tại kho bảo thuế

 • Tại kho bảo thuế, các hoạt động chủ yếu quay quanh sản xuất của doanh nghiệp:
 • Lưu trữ các nguyên vật liệu nhập vào kho để phục vụ cho hoạt động sản xuất xuất khẩu của doanh nghiệp.
 • Quản lý theo dõi số liệu, tình trạng của nguyên vật liệu trong doanh nghiệp theo quy định của luật kế toán, thống kê.

Thủ tục hải quan ở kho bảo thuế

Tại kho bảo thuế, các thủ tục hải quan được thực hiện như hàng hóa bình thường khác. Tuy nhiên, hàng hóa nhập kho bảo thuế không cần phải đóng thuế nhập khẩu.

Quy trình thực hiện thủ tục hải quan

 • Khai báo tờ khai hàng hóa chuẩn bị được nhập khẩu.
 • Lấy phân luồng và thanh lý tờ khai nhập khẩu.
 • Thông quan hàng hóa và đưa hàng về kho bảo thuế.

Kho CFS

Khái niệm

Kho CFS là hệ thống kho tập trung, gom thu các hàng lẻ của nhiều chủ hàng để gom vào đóng chung container hàng hóa để xuất ra nước ngoài hoặc tách những hàng nhập khẩu từ chung container ra cho các chủ hàng nhỏ lẻ tại Việt Nam.

Hàng hóa lưu trữ

 • Hàng hóa lưu trữ tại kho CFS là những mặt hàng chưa được làm thủ tục hải quan nhập khẩu.
 • Hàng hóa xuất khẩu đã hoàn tất thủ tục hải quan, chờ đưa vào kho CFS để kiểm tra, đóng hàng và xuất khẩu ra nước ngoài.

Thời gian lưu trữ hàng hóa

Hàng hóa được lưu trữ tại kho CFS không quá 90 ngày kể từ ngày đưa hàng vào kho. Trường hợp được gia hạn thời gian thì cần phải có sự chấp thuận của Tổng cục trưởng Chi cục hải quan và gia hạn một lần không quá 90 ngày tiếp theo.

Các hoạt động tại kho CFS

 • Đóng gói, sắp xếp, phân loại hàng hóa khi được nhập vào kho.
 • Chia tách, đóng gói hàng hóa trước khi làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam.
 • Đóng gói, chia tách, gom hàng hóa lẻ để đóng chung container để xuất khẩu hoặc hàng quá cảnh đóng chung hàng với hàng xuất khẩu tại Việt Nam.
 • Chuyển nhượng quyền sở hữu hàng hóa theo yêu cầu của chủ hàng.
 • Hoạt động kiểm tra thực tế của các cơ quan chức năng.

Thủ tục hải quan hàng hóa tại kho CFS

Hàng hóa tại kho CFS được thực hiện thủ tục hải quan như các hàng hóa bình thường gồm có: thủ tục hải quan nhập khẩu hàng hóa, thủ tục hải quan xuất khẩu hàng hóa.

Kho ngoại quan

Khái niệm

Kho ngoại quan là kho được sử dụng dùng để lưu trữ hàng hóa đã làm thủ tục hải quan, chuẩn bị xuất khẩu sang nước ngoài hoặc chờ làm thủ tục nhập khẩu vào thị trường Việt Nam hoặc quá cảnh chờ xuất khẩu sang nước thứ ba.

Hàng hóa lưu trữ

Hàng hóa được đưa vào kho ngoại quan thông thường sẽ là hàng hóa thuộc diện sau đây:

 • Hàng hóa nhập khẩu vào thị trường Việt Nam nhưng chưa hoàn tất thủ tục hải quan nhập khẩu.
 • Hàng hóa quá cảnh, nhập khẩu vào kho ngoại quan để chờ xuất khẩu sang nước thứ ba.
 • Hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đã hoàn tất thủ tục nhập khẩu hàng hóa và chờ xuất khẩu ra nước ngoài.
 • Hàng hóa buộc phải tái xuất và không được phép tái nhập khẩu vào Việt Nam.

Thời gian lưu trữ hàng hóa

Hàng hóa tại kho ngoại quan được lưu trữ không quá 12 tháng bắt đầu từ ngày đưa hàng hóa vào kho ngoại quan. Trường hợp nếu được gia hạn thời gian lưu trữ thì phải được Tổng cục trưởng Cục hải quan phê duyệt và thời gian gia hạn không quá 12 tháng/ 1 lần.

Các hoạt động tại kho ngoại quan

Tại kho ngoại quan có những hoạt động dịch vụ như sau:

 • Gia cố, phân loại, đóng gói, đóng ghép, bảo dưỡng,… hàng hóa.
 • Chuyển nhượng quyền sở hữu hàng hóa theo yêu cầu của chủ hàng.
 • Lấy mẫu thử đáp ứng cho các yêu cầu làm thủ tục hải quan hoặc cơ quan có thẩm quyền.
 • Pha chế hóa chất hoặc chuyển đổi chủng loại hàng hóa nếu kho ngoại quan đáp ứng đầy đủ yêu cầu theo quy định.

Thủ tục hải quan tại kho ngoại quan

Hàng hóa tại kho ngoại quan khi làm thủ tục hải quan sẽ thực hiện bình thường như các hàng hóa khác. Tại kho ngoại quan sẽ có các trường hợp làm thủ tục hải quan như sau:

 • Thủ tục hải quan nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài đưa vào kho ngoại quan.
 • Thủ tục hải quan nhập khẩu đối với hàng hóa được đưa từ khu phi thuế quan hoặc từ nội địa vào kho ngoại quan.
 • Thủ tục hải quan xuất khẩu đối với hàng hóa xuất kho ngoại quan ra nước ngoài.
 • Thủ tục hải quan xuất khẩu đối với hàng hóa xuất kho ngoại quan đưa vào thị trường Việt Nam hoặc đưa các khu phi thuế quan.
 • Thủ tục hải quan xuất khẩu đối với hàng hóa xuất kho ngoại quan này để chuyển hàng qua kho ngoại quan khác.

Ưu nhược điểm của các loại hình kho trong xuất nhập khẩu

Kho Ngoại quan

Kho CFS

Kho bảo thuế

Thuận lợi

 • Hàng hóa nhập khẩu khi đưa vào kho ngoại quan thì chưa cần phải đóng thuế nhập khẩu.
 • Các dịch vụ tại kho ngoại quan có thể sắp xếp, phân loại hàng hóa làm giảm chi phí, thời gian. Các chủ hàng cũng có thể theo dõi được tình trạng hàng hóa của mình.
 • Giúp doanh nghiệp/ chủ hàng có thể tiết kiệm được chi phí vận chuyển và làm thủ tục hải quan được thuận tiện hơn khi hàng hóa được gộp chung thành lô lớn đóng chung container để xuất khẩu.
 • Các đơn vị vận chuyển thu gom hàng lẻ để thành một lô lớn để xuất khẩu, giúp giảm các chi phí.
 • Đối với các doanh nghiệp lớn, có lượng sản xuất hàng hóa xuất khẩu lớn thì kho bảo thuế đáp ứng kịp thời các nguồn nguyên vật liệu để phục vụ cho hoạt động sản xuất nhưng không cần phải nộp thuế khi nhập khẩu.

Khó khăn

 • Hàng hóa khi nhập xuất vào kho phải làm thủ tục hải quan với Chi cục hải quan giám sát kho.
 • Hàng hóa khi được nhập xuất vào kho ngoại quan luôn được giám sát bởi hải quan, trừ những trường hợp đã hoàn tất thủ tục hải quan và vận chuyển kết hợp.
 • Kê khai thông tin hàng hóa xuất ra khỏi kho khi hàng được xuất khẩu ra nước ngoài hoặc ra các khu phi thuế quan, kho ngoại quan khác.
 • Hàng hóa khi tái xuất thì không được tái nhập vào Việt Nam.
 • Hàng hóa bị lưu kho, quá thời gian quy định sẽ bị tính phí và xử lý theo quy định.
 • Các hoạt động, dịch vụ tại kho luôn được giám sát bởi cơ quan hải quan.
 • Hàng hóa xuất nhập khẩu tại kho CFS đều chịu sự quản lý của hải quan tại kho.
 • Chủ doanh nghiệp/ chủ kho phải thường xuyên lập báo cáo việc sử dụng kho hằng năm, lập kế hoạch dự kiến sử dụng kho trong thời gian tiếp theo và báo cáo với cơ quan hải quan quản lý kho.
 • Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua từng quý (3 tháng).

Trên đây là những thông tin tổng hợp phân biệt ba loại kho trong xuất nhập khẩu. Hy vọng DHD Logistics đã cung cấp cho khách hàng những kiến thức bổ ích giúp khách hàng phân biệt được chức năng của từng loại kho khác nhau. Liên hệ ngay với DHD Logistics chúng tôi nếu có những thắc mắc về các loại kho phổ biến trong xuất nhập khẩu.