HS Code Là Gì? Khai Sai Mã HS Code Có Bị Phạt Không?

Mã HS code đóng phần quan trọng trong việc khai báo hải quan, tuy nhiên có vài trường hợp sẽ bị khai sai mã HS code. Vậy khai sai mã HS code có bị phạt không? Hãy cùng DHD tìm hiểu về những thông tin về hình phạt khi khai sai mã HS Code nhé!

HS Code là gì?

HS Code là tên gọi của “Hệ thống hài hóa mô tả và mã hóa hàng hóa”. Hệ thống này được sử dụng như là một tiêu chuẩn hóa quốc tế về tên gọi. Mỗi HS code tượng trưng cho mỗi loại hàng hóa, được dùng để phân loại các sản phẩm được buôn bán trên phạm vi toàn thế giới theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hải quan thế giới – WCO.

Mỗi mã HS Code sẽ gồm 8 chữ số chia thành 4 phần khác nhau. Mỗi phần sẽ gồm 2 chữ số tương ứng với phần – chương – phân nhóm – phân nhóm phụ. Trong đó, 3 phần đầu – 6 chữ số đầu tiên mang tính quốc tế, phân nhóm phụ (2 số cuối) sẽ mang tính phụ thuộc vào quốc gia.

Căn cứ pháp lý xử phạt khi khai báo sai HS Code

Mã HS Code đóng vai trò quan trọng trong quá trình xuất nhập khẩu, ảnh hưởng đến các loại thuế phải nộp. Vì vậy, việc xác định mã HS Code cần nhiều kinh nghiệm và cũng như hiểu rõ về mặt kỹ thuật của mặt hàng. Tuy nhiên vẫn có trường hợp bị nhầm lẫn do những thay đổi về tính chất hay đặc tính của mặt hàng đó dẫn đến sai mã HS code.

Căn cứ theo các quy định dưới đây:

  • Nghị định số 127/2013/ NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ.
  • Thông tư 155/2016/TT-BTC ngày 20/10/2016 quy định về chi tiết thi hành Nghị định số 127/2013/ NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ.
  • Nghị định số 45/2016/ NĐ-CP ngày 26/05.2016 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 127/ 2013/NĐ-CP.

Sẽ quy định những mức xử lý xử phạt vi phạm khi sai mã HS code trong mỗi trường hợp cụ thể.

khai sai mã hs code xử phạt thế nào
Khai sai mã hs code xử phạt thế nào? Cách xử lý nhanh

Quy định về xử phạt khi khai sai mã HS code

Theo Nghị định của Chính phủ, các trường hợp khi sai mã HS Code sẽ thường có những quy định xử phạt sau

Thời hiệu xử phạt

Tại Điều 3 Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực hải quan như sau :

Theo Điều 3

1.Thời hiệu xử phạt vi phạm pháp luật về thuế trong lĩnh vực hải quan:

a, Đối với vi phạm hành chính là hành vi trốn thuế, gian lận thuế chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, hành vi khai sau dẫn đến thiếu số thuế phải nộp hoặc tăng số thuế được miễn, giảm, hoàn thì thời hiệu xử phạt là 05 năm, kể từ ngày thực hiện hành vi vi phạm.

Quy định xử phạt

Tại Thông tư số 155/2016/TT-BTC ngày 20/10/2016 tại Khoản 2 Điều 12 quy định chi tiết về thi hành Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan. Và Nghị định số 45/016/NĐ-CP ngày 26/05/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 127/2013/NĐ-CP, cụ thể:

2. Xử phạt đối với hành vi khai sai mã số thuế, thuế suất, mức thuế:

Điểm b Khoản 1 Điều 13 Nghị định được áp dụng trong trường hợp cá nhân, tổ chức vi phạm đã được cơ quan hải quan hướng dẫn về mã số, thuế suất, mức thuế đối với hàng hóa có cùng tên gọi, mã số, thuế suất, mức thuế hàng hóa vi phạm bằng một trong các hình thức sau:

a.1) Cơ quan hải quan đã có kết quả phân tích, phân loại hoặc có văn bản xác định trước mã số, thuế suất, mức thuế.

a.2) Cơ quan hải quan đã xác định mã số, thuế suất, mức thuế hàng hóa và ban hành quyết định ấn định thuế,…
Nếu khai sai mã số, thuế suất thì sẽ tùy vào tính chất hành vi vi phạm, doanh nghiệp có thể bị xem xét xử phạt tại Điều 8, Điều 13 của Nghị định 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ và được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 26/5/2016.

Trường hợp hành vi doanh nghiệp khai đúng tên hàng hóa nhưng khai sai mã HS, thuế lần đầu thì có thể được xem xét không xử phạt vi phạm hành chính theo Khoản 6 Điều 5 Nghị định số 27/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 và được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 26/5/2016. Cụ thể như sau:

Điều 4: Những trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan

Được áp dụng đối với trường hợp người khai hải quan lần đầu làm thủ tục xuất nhập khẩu loại hàng hóa đó, khai đúng tên hàng hóa thực xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định về khai hải quan nhưng khai sai mã số hàng hóa theo

Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; khai sai thuế suất, mức thuế đối với hàng hóa đó theo Biểu thuế xuất nhập khẩu có hiệu lực tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan.

Điều 5: Những trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan
Khai đúng tên hàng hóa thực xuất khẩu, nhập khẩu nhưng khai sai mã số, thuế suất lần đầu.

Thời gian nộp thuế

Tại Khoản 5 Điều 42 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 quy định thời hạn nộp thuế đối với tiền thuế ấn định như sau:

Các tờ khai hải quan được đăng ký trước ngày 01/7/2013, Cơ quan hải quan ban hành quyết định ấn định thuế từ ngày Thông tư số 38/2015/NĐ-CP có hiệu lực thì thời hạn nộp thuế đối với tiền thuế ấn định là ngày cơ quan hải quan ban hành quyết định ấn định thuế.

Các tờ khai hải quan được đăng ký từ ngày 01/7/2013, cơ quan hải quan ấn định tiền thuế phải nộp thì thời hạn nộp tiền thuế ấn định được áp dụng theo thời hạn nộp thuế của tờ khai đó.

Xử lý việc chậm nộp tiền thuế được quy định tại Điều 106 Luật Quản lý thuế (được sửa đổi) như sau:
“ Người nộp thuế chậm nộp tiền thuế so với thời hạn quy định, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan quản lý thuế, thời hạn trong quyết định xử lý của cơ quan quản lý thuế thì phải nộp đủ tiền thuế và tiền chậm nộp theo mức bằng 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp.

Đối với các khoản nợ tiền thuế phát sinh trước ngày 1/7/2016 mà người nộp thuế chưa nộp vào ngân sách nhà nước, kể cả khoản tiền nợ thuế được truy thu qua kết quả thanh tra, kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền thì được chuyển sang áp dụng mức tính tiền chậm nộp theo quy định tại khoản này từ ngày 1/7/2016”.

Cách xử lý khi sai mã HS code

Mã HS code là một phần quyết định đến mức thuế mà doanh nghiệp phải nộp tại cơ quan hải quan. Vì thế, nếu sai mã HS code sẽ ảnh hưởng đến số tiền thuế mà doanh nghiệp phải nộp nếu có sai sót. Cách xử lý khi khai sai mã HS code khi có sự hướng dẫn của cơ quan hải quan.

Để sửa đổi mã HS code sau khi tờ khai đã thông quan thì nên sử dụng tờ khai AMA – Đăng ký bổ sung thay đổi thuế trên phần mềm ECUS5 sau khi có ý kiến tham khảo của cơ quan hải quan. Tại tờ khai AMA sẽ có mục để khai sửa đổi, bổ sung về thuế và các thông tin về dòng hàng, tên hàng, mã số thuế, số lượng,…

Khai bổ sung hồ sơ hải quan theo quy định như thế nào?

Để khai bổ sung, sửa đổi mã HS code cần phải tham khảo ý kiến của cơ quan hải quan nơi doanh nghiệp đăng ký. Tuy nhiên sẽ có những bước cơ bản như sau:

Khai bổ sung tờ khai AMA trên hệ thống khai báo hải quan ECUS5. Tại tờ khai bổ sung sẽ có những mục mà doanh nghiệp cần thay đổi để không bị ảnh hưởng đến thuế suất. Doanh nghiệp vào menu “Tờ khai hải quan / Khai báo bổ sung” hoặc tab “Kết quả xử lý tờ khai” sau đó thực hiện nhập các nội dung cần thay đổi theo hướng dẫn trên hệ thống.

Sau đó, khai sửa đổi bổ sung trên dịch vụ công theo đường link : https://pus.customs.gov.vn/ . Tiến hành điền thông tin chính xác và cụ thể những thông tin cần sửa đổi bổ sung. Đính kèm những chứng từ liên quan và có tính chính xác cao. Sau khi nộp hồ sơ lên dịch vụ công thì chờ kết quả xử lý của cơ quan hải quan.

Trên đây là một số thông tin cần nắm khi bị sai mã HS code có bị phạt không thì còn tùy thuộc vào cơ quan hải quan nơi doanh nghiệp đăng ký tờ khai. DHD hy vọng đã cung cấp được những thông tin hữu ích. Mọi thắc mắc về mã HS code hay các dịch vụ khai báo hải quan xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

 

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ DHD

Fanpage: DHD Logistics

Hotline: 0973996659

Email: cskh.dhdlogistics@gmail.com

Website: https://dhdlogistics.com/

VP Hà Nội: Số 28 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

VP HCM: 791/24 Trần Xuân Soạn, Tân Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh.